• Αντιπροεδρία Υπουργικού Συμβουλίου

      Αντιπροεδρία Υπουργικού Συμβουλίου

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Γενική Γραμματεία Τουρισμού

      Γενική Γραμματεία Τουρισμού

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Προεδρία της Βουλής

      Προεδρία της Βουλής

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Προεδρία της Γερουσίας

      Προεδρία της Γερουσίας

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Προεδρία της Δημοκρατίας

      Προεδρία της Δημοκρατίας

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Πρωθυπουργία

      Πρωθυπουργία

  Εναλλακτικά Ονόματα:, Προεδρία Υπουργικού Συμβουλίου


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Αεροπορίας

      Υπουργείο Αεροπορίας

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο άνευ Χαρτοφυλακίου

      Υπουργείο άνευ Χαρτοφυλακίου

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Ανοικοδομήσεως

      Υπουργείο Ανοικοδομήσεως

  Εναλλακτικά Ονόματα:, Υπουργείο Οικισμού και Ανοικοδομήσεως


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Βιομηχανίας

      Υπουργείο Βιομηχανίας

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Βορείου Ελλάδος

      Υπουργείο Βορείου Ελλάδος

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος

      Υπουργείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Γενικής Διοίκησης Ηπείρου

      Υπουργείο Γενικής Διοίκησης Ηπείρου

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Γενικής Διοίκησης Κρήτης

      Υπουργείο Γενικής Διοίκησης Κρήτης

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Γεωργίας

      Υπουργείο Γεωργίας

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως

      Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Δημοσίων Έργων

      Υπουργείο Δημοσίων Έργων

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Δικαιοσύνης

      Υπουργείο Δικαιοσύνης

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Εθνικής Αμύνης

      Υπουργείο Εθνικής Αμύνης

  Εναλλακτικά Ονόματα:, Υπουργείο Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

      Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

      Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Εμπορίου

      Υπουργείο Εμπορίου

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Εξωτερικών

      Υπουργείο Εξωτερικών

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Επισιτισμού

      Υπουργείο Επισιτισμού

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Εργασίας

      Υπουργείο Εργασίας

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Εσωτερικών

      Υπουργείο Εσωτερικών

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Εφοδιασμού

      Υπουργείο Εφοδιασμού

  Εναλλακτικά Ονόματα:, Εφοδιασμού και Διανομών


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Μεταφορών

      Υπουργείο Μεταφορών

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Ναυτικών

      Υπουργείο Ναυτικών

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Οικονομικών

      Υπουργείο Οικονομικών

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

      Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Εναλλακτικά Ονόματα:, Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Υπουργείο Θρησκευμάτων και Παιδείας, Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως

      Υπουργείο παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Πολιτικού Συντονισμού

      Υπουργείο Πολιτικού Συντονισμού

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Προνοίας

      Υπουργείο Προνοίας

  Εναλλακτικά Ονόματα:, Κοινωνικής Προνοίας


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Στρατιωτικών

      Υπουργείο Στρατιωτικών

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Συγκοινωνιών

      Υπουργείο Συγκοινωνιών

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Συντονισμού

      Υπουργείο Συντονισμού

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Ταχυδρομείων Τηλεγραφημάτων και Τηλεφωνίας

      Υπουργείο Ταχυδρομείων Τηλεγραφημάτων και Τηλεφωνίας

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Τύπου και Πληροφοριών

      Υπουργείο Τύπου και Πληροφοριών

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Υγιεινής

      Υπουργείο Υγιεινής

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Αεροπορίας

      Υφυπουργείο Αεροπορίας

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Νήσων

      Υφυπουργείο Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Νήσων

  Εναλλακτικά Ονόματα:, Υφυπουργείο Οικισμού και Σεισμοπλήκτων Νήσων

  Το Yφυπουργείο, το οποίο εντάχθηκε στο ήδη υπάρχον Υπουργείο Συντονισμού, συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 1953 (ΦΕΚ 242) από την κυβέρνηση Αλέξανδρου Παπάγου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του καταστροφικού σεισμού στα Επτάνησα. Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου Yφυπουργείου αποτυπώθηκε στον ιδρυτικό του νόμο: έδρα του υφυπουργού ήταν το Αργοστόλι και η δικαιοδοσία του περιοριζόταν στους νομούς Κεφαλληνίας και Ζακύνθου. Οι αρμοδιότητες του Υφυπουργείου ήταν α) η εφαρμογή των κυβερνητικών αποφάσεων των σχετικών με το έργο της αποκατάστασης, β) η διοίκηση και ο συντονισμός των διοικητικών, πολιτικών και των στρατιωτικών αρχών των νομών στο έργο της αποκατάστασης, γ) η λήψη αποφάσεων στα θέματα δικαιοδοσίας του και δ) η άμεση λήψη έκτακτων μέτρων στις σεισμοπαθείς περιοχές εφόσον κρινόταν απαραίτητο. Με τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης Παπάγου στις 15 Δεκεμβρίου 1954 το Υφυπουργείο μετονομάστηκε σε Οικισμού και Σεισμοπλήκτων Νήσων και συνέχισε να υφίσταται έως τον Φεβρουάριο του 1956.

   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας

      Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος

      Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας

      Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Ηπείρου

      Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Ηπείρου

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Θράκης

      Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Θράκης

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας

      Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Κρήτης

      Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Κρήτης

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Νήσων Αιγαίου

      Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Νήσων Αιγαίου

  Εναλλακτικά Ονόματα:, Γενική Διοίκηση Νήσων Αρχιπελάγους


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Γεωργίας

      Υφυπουργείο Γεωργίας

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Δημοσίας Ασφαλείας

      Υφυπουργείο Δημοσίας Ασφαλείας

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Δημοσίας Τάξεως

      Υφυπουργείο Δημοσίας Τάξεως

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Δημοσίων Έργων

      Υφυπουργείο Δημοσίων Έργων

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Δικαιοσύνης

      Υφυπουργείο Δικαιοσύνης

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Εθνικής Αμύνης

      Υφυπουργείο Εθνικής Αμύνης

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Εθνικής Οικονομίας

      Υφυπουργείο Εθνικής Οικονομίας

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Εμπορίου

      Υφυπουργείο Εμπορίου

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Εξωτερικών

      Υφυπουργείο Εξωτερικών

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Εργασίας

      Υφυπουργείο Εργασίας

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Εσωτερικών

      Υφυπουργείο Εσωτερικών

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Εφοδιασμού

      Υφυπουργείο Εφοδιασμού

  Εναλλακτικά Ονόματα:, Υφυπουργείο Εφοδιασμού και Διανομών


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Κοινωνικής Προνοίας

      Υφυπουργείο Κοινωνικής Προνοίας

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Ναυτικών

      Υφυπουργείο Ναυτικών

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Οικισμού και Ανοικοδομήσεως

      Υφυπουργείο Οικισμού και Ανοικοδομήσεως

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Οικονομικών

      Υφυπουργείο Οικονομικών

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

      Υφυπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως

      Υφυπουργείο παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Στρατιωτικών

      Υφυπουργείο Στρατιωτικών

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Συγκοινωνιών

      Υφυπουργείο Συγκοινωνιών

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Συνεταιρισμών

      Υφυπουργείο Συνεταιρισμών

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Συντονισμού

      Υφυπουργείο Συντονισμού

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Τ.Τ.Τ.

      Υφυπουργείο Τ.Τ.Τ.

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Τύπου και Πληροφοριών

      Υφυπουργείο Τύπου και Πληροφοριών

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Υγιεινής

      Υφυπουργείο Υγιεινής

  Εναλλακτικά Ονόματα:


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ