Το Έργο επιχειρεί για πρώτη φορά μία πλήρη χαρτογράφηση των Κοινοβουλίων που προέκυψαν από τις εκλογικές αναμετρήσεις 1946-1956 μέσω της συγκρότησης ενός βιογραφικού λεξικού των 858 βουλευτών της περιόδου.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Αβέρωφ-Τοσίτσας Ευάγγελος
Αβραάμ Νικόλαος
Αθανασίου Νικόλαος
Αιλιανός Μιχαήλ
Αλεξανδρής Απόστολος
Αλεξανδρίδης Κοσμάς
Αλεξίδης Αθανάσιος

Α’ Αναθεωρητική Βουλή
1946-1950

Η Δ΄ Αναθεωρητική Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές της 31ης Μαρτίου 1946 αποτελούνταν από 354 βουλευτές, προερχόμενους από δεκαεπτά κόμματα.

Α’ Περίοδος
1950-1951

Η Βουλή της Α΄ Περιόδου που προέκυψε από τις εκλογές της 5ης Μαρτίου 1950 αποτελούνταν από 250 βουλευτές, προερχόμενους από δεκαπέντε κόμματα και έναν συνασπισμό.

Β’ Περίοδος
1951-1952

Η Βουλή της Β΄ Περιόδου που προέκυψε από τις εκλογές της 9ης Σεπτεμβρίου 1951 αποτελούνταν από 258 βουλευτές προερχόμενους από οκτώ κόμματα.

Γ’ Περίοδος
1952-1956

Η Βουλή της Γ΄ Περιόδου που προέκυψε από τις εκλογές της 16ης Νοεμβρίου 1952 αποτελούνταν από 300 βουλευτές, προερχόμενους από τέσσερα κόμματα.

Δ’ Περίοδος
1956-1958

Η Βουλή της Δ΄ Περιόδου που προέκυψε από τις εκλογές της 19ης Φεβρουαρίου 1956 αποτελούνταν από 300 βουλευτές, προερχόμενους από οκτώ κόμματα.