Την περίοδο 1946-1956 το πολιτικό τοπίο παρέμενε εξαιρετικά ασταθές, γεγονός που αποτυπώνεται όχι μόνο στις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις των ετών 1946, 1950, 1951, 1952 και 1956, αλλά και στην πληθώρα νέων πολιτικών κομμάτων τα οποία εκπροσωπήθηκαν στο Κοινοβούλιο, αλλά και σχηματίστηκαν εντός αυτού. Την ίδια στιγμή, οι εν λόγω εκλογικές αναμετρήσεις επέφεραν μεγάλη ανανέωση στο κοινοβουλευτικό προσωπικό καθώς, παρότι μεγάλος αριθμός βουλευτών της προπολεμικής περιόδου συνέχισε την πορεία του και μετά, ένας ακόμη μεγαλύτερος αριθμός βουλευτών εξελέγη για πρώτη φορά.