ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Έργο «Βιογραφικό Λεξικό Ελλήνων Βουλευτών, 1946-1956» επιχειρεί για πρώτη φορά τη χαρτογράφηση των κοινοβουλίων της πρώτης μετεμφυλιακής δεκαετίας μέσω της συγκρότησης ενός βιογραφικού λεξικού των 858 βουλευτών της περιόδου. Τα λήμματα των προσώπων εστιάζουν στην πολιτική δράση, η οποία καλύπτει ένα κατά το δυνατόν ευρύ φάσμα της δημόσιας παρουσίας τους. Ενδεικτικά αναφέρονται: η ανάδειξη σε όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι συμμετοχές σε εκλογικές αναμετρήσεις, η κομματική ένταξη και οι τυχόν πολιτικές μετακινήσεις, οι υπουργικές θητείες κ.ά. Επίσης καταβλήθηκε προσπάθεια να αναδειχθεί, μεταξύ άλλων, η όποια δράση των προσώπων κατά τις περιόδους της δικτατορίας Μεταξά και της δικτατορίας των συνταγματαρχών, αλλά και η συμμετοχή τους σε αντιστασιακές ομάδες της περιόδου της Κατοχής. Παράλληλα καταβλήθηκε προσπάθεια τα πρόσωπα να ενταχθούν στο ευρύτερο πλαίσιο των εκλογικών διαδικασιών της περιόδου, για τις οποίες παρατίθενται σύντομα κείμενα και τεκμήρια, καθώς και τα κόμματα / συνασπισμούς που έλαβαν μέρος σε αυτές, και για τα οποία δίνεται συνοπτικό ιστορικό τους και πολιτικά κείμενα που εντοπίστηκαν. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις πολιτικές διαδρομές των προσώπων εντός της εκάστοτε βουλευτικής περιόδου αποτυπώνονται στη γραφιστική απεικόνιση της σύνθεση της Βουλής. Η συγκρότηση νέων ομάδων και κομμάτων, καθώς και οι μετακινήσεις των προσώπων επέβαλαν μία δυναμική αποτύπωση της σύνθεσης της Βουλής, η οποία μεταβλήθηκε κάποιες φορές δραματικά.
Για τη σύνταξη των βιογραφικών βασική πηγή αποτέλεσαν το Μητρώον Γερουσιαστών και Βουλευτών [1935-1974], το Μητρώον Πληρεξουσίων, Γερουσιαστών και Βουλευτών [1822-1935], καθώς και οι Στατιστικές των Βουλευτικών εκλογών της περιόδου 1926-1985. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν τα Επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής, η τοπική βιβλιογραφία, ο Τύπος και άλλες δευτερογενείς πηγές.
Τέλος, το «Βιογραφικό Λεξικό» προσφέρει τη δυνατότητα πολλαπλών αναζητήσεων των προσώπων (αλφαβητικά, ανά κοινοβουλευτική περίοδο, ανά κόμμα, ανά εκλογική περιφέρεια) σε μία προσπάθεια να καλυφθούν ποικίλα ερωτήματα των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

Επιστημονική υπεύθυνη: Κατερίνα Δέδε, Εντεταλμένη ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ
Συνεργάτρια: Μαργαρίτα Λιάγκα, Υποψήφια διδάκτορας Ιστορίας ΑΠΘ

Στο Έργο συνεργάστηκε επίσης ο Γιάννης Παπακονδύλης, Υποψήφιος διδάκτορας Ιστορίας ΕΚΠΑ.

Ευχαριστούμε πολύ τον Ομότιμο Καθηγητή του ΕΚΠΑ Ηλία Νικολακόπουλο, ο οποίος μας διάθεσε αδημοσίευτη έρευνά του για τους βουλευτές της ΕΔΑ, καθώς και πολύτιμο τεκμηριωτικό υλικό από το προσωπικό του αρχείο.

Εάν χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα κείμενα που υπάρχουν στην ιστοσελίδα «Βιογραφικό Λεξικό Ελλήνων Βουλευτών, 1946-1956», η αναφορά σε αυτό γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
Τίτλος κειμένου, ονομασία πλατφόρμας, φορέας έκδοσης, τόπος και χρόνος, ηλεκτρονική διεύθυνση του κειμένου (URL), ημερομηνία πραγματοποίησης της πρόσβασης (μέρα/μήνας/έτος).
Για παράδειγμα:
«Θεμιστοκλής Σοφούλης», Βιογραφικό Λεξικό Ελλήνων Βουλευτών 1946-1956, «Αναβαθμίς» – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ, Αθήνα 2020, http://greek-parliament-members.anavathmis.eu/, ημερομηνία πρόσβασης …/…/20..)