Περιλαμβάνονται οι υπουργικές θητείες των βουλευτών του Λεξικού κατά την περίοδο 1946-1958. Δεν έχουν συμπεριληφθεί οι προσωρινές αναλήψεις  υπουργικών καθηκόντων, καθώς και οι πρόσκαιρες αναπληρώσεις υπουργών.


 • Αντιπροεδρία Υπουργικού Συμβουλίου

  Αντιπροεδρία Υπουργικού Συμβουλίου

 • Γενική Γραμματεία Τουρισμού

  Γενική Γραμματεία Τουρισμού

 • Προεδρία της Βουλής

  Προεδρία της Βουλής

 • Προεδρία της Γερουσίας

  Προεδρία της Γερουσίας

 • Προεδρία της Δημοκρατίας

  Προεδρία της Δημοκρατίας

 • Πρωθυπουργία

  Πρωθυπουργία

  Εναλλακτική Ονομασία: Προεδρία Υπουργικού Συμβουλίου


   

  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Αεροπορίας

  Υπουργείο Αεροπορίας

 • Υπουργείο άνευ Χαρτοφυλακίου

  Υπουργείο άνευ Χαρτοφυλακίου

 • Υπουργείο Ανοικοδομήσεως

  Υπουργείο Ανοικοδομήσεως

  Εναλλακτική Ονομασία: Υπουργείο Οικισμού και Ανοικοδομήσεως


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Βιομηχανίας

  Υπουργείο Βιομηχανίας

 • Υπουργείο Βορείου Ελλάδος

  Υπουργείο Βορείου Ελλάδος

 • Υπουργείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος

  Υπουργείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος

 • Υπουργείο Γενικής Διοίκησης Ηπείρου

  Υπουργείο Γενικής Διοίκησης Ηπείρου

 • Υπουργείο Γενικής Διοίκησης Κρήτης

  Υπουργείο Γενικής Διοίκησης Κρήτης

 • Υπουργείο Γεωργίας

  Υπουργείο Γεωργίας

 • Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως

  Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως

 • Υπουργείο Δημοσίων Έργων

  Υπουργείο Δημοσίων Έργων

 • Υπουργείο Δικαιοσύνης

  Υπουργείο Δικαιοσύνης

 • Υπουργείο Εθνικής Αμύνης

  Υπουργείο Εθνικής Αμύνης

  Εναλλακτική Ονομασία: Υπουργείο Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

  Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

 • Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

  Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

 • Υπουργείο Εμπορίου

  Υπουργείο Εμπορίου

 • Υπουργείο Εξωτερικών

  Υπουργείο Εξωτερικών

 • Υπουργείο Επισιτισμού

  Υπουργείο Επισιτισμού

 • Υπουργείο Εργασίας

  Υπουργείο Εργασίας

 • Υπουργείο Εσωτερικών

  Υπουργείο Εσωτερικών

 • Υπουργείο Εφοδιασμού

  Υπουργείο Εφοδιασμού

  Εναλλακτική Ονομασία: Εφοδιασμού και Διανομών


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Μεταφορών

  Υπουργείο Μεταφορών

 • Υπουργείο Ναυτικών

  Υπουργείο Ναυτικών

 • Υπουργείο Οικονομικών

  Υπουργείο Οικονομικών

 • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Εναλλακτική Ονομασία: Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Υπουργείο Θρησκευμάτων και Παιδείας, Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως

  Υπουργείο παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως

 • Υπουργείο Πολιτικού Συντονισμού

  Υπουργείο Πολιτικού Συντονισμού

 • Υπουργείο Προνοίας

  Υπουργείο Προνοίας

  Εναλλακτική Ονομασία: Κοινωνικής Προνοίας


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Στρατιωτικών

  Υπουργείο Στρατιωτικών

 • Υπουργείο Συγκοινωνιών

  Υπουργείο Συγκοινωνιών

 • Υπουργείο Συντονισμού

  Υπουργείο Συντονισμού

 • Υπουργείο Ταχυδρομείων Τηλεγραφημάτων και Τηλεφωνίας

  Υπουργείο Ταχυδρομείων Τηλεγραφημάτων και Τηλεφωνίας

 • Υπουργείο Τύπου και Πληροφοριών

  Υπουργείο Τύπου και Πληροφοριών

 • Υπουργείο Υγιεινής

  Υπουργείο Υγιεινής

 • Υφυπουργείο Αεροπορίας

  Υφυπουργείο Αεροπορίας

 • Υφυπουργείο Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Νήσων

  Υφυπουργείο Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Νήσων

  Εναλλακτική Ονομασία: Υφυπουργείο Οικισμού και Σεισμοπλήκτων Νήσων

  Το Yφυπουργείο, το οποίο εντάχθηκε στο ήδη υπάρχον Υπουργείο Συντονισμού, συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 1953 (ΦΕΚ 242) από την κυβέρνηση Αλέξανδρου Παπάγου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του καταστροφικού σεισμού στα Επτάνησα. Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου Yφυπουργείου αποτυπώθηκε στον ιδρυτικό του νόμο: έδρα του υφυπουργού ήταν το Αργοστόλι και η δικαιοδοσία του περιοριζόταν στους νομούς Κεφαλληνίας και Ζακύνθου. Οι αρμοδιότητες του Υφυπουργείου ήταν α) η εφαρμογή των κυβερνητικών αποφάσεων των σχετικών με το έργο της αποκατάστασης, β) η διοίκηση και ο συντονισμός των διοικητικών, πολιτικών και των στρατιωτικών αρχών των νομών στο έργο της αποκατάστασης, γ) η λήψη αποφάσεων στα θέματα δικαιοδοσίας του και δ) η άμεση λήψη έκτακτων μέτρων στις σεισμοπαθείς περιοχές εφόσον κρινόταν απαραίτητο. Με τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης Παπάγου στις 15 Δεκεμβρίου 1954 το Υφυπουργείο μετονομάστηκε σε Οικισμού και Σεισμοπλήκτων Νήσων και συνέχισε να υφίσταται έως τον Φεβρουάριο του 1956.

   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας

  Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας

 • Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος

  Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος

 • Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας

  Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας

 • Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Ηπείρου

  Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Ηπείρου

 • Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Θράκης

  Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Θράκης

 • Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας

  Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας

 • Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Κρήτης

  Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Κρήτης

 • Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Νήσων Αιγαίου

  Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Νήσων Αιγαίου

  Εναλλακτική Ονομασία: Γενική Διοίκηση Νήσων Αρχιπελάγους


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Γεωργίας

  Υφυπουργείο Γεωργίας

 • Υφυπουργείο Δημοσίας Ασφαλείας

  Υφυπουργείο Δημοσίας Ασφαλείας

 • Υφυπουργείο Δημοσίας Τάξεως

  Υφυπουργείο Δημοσίας Τάξεως

 • Υφυπουργείο Δημοσίων Έργων

  Υφυπουργείο Δημοσίων Έργων

 • Υφυπουργείο Δικαιοσύνης

  Υφυπουργείο Δικαιοσύνης

 • Υφυπουργείο Εθνικής Αμύνης

  Υφυπουργείο Εθνικής Αμύνης

 • Υφυπουργείο Εθνικής Οικονομίας

  Υφυπουργείο Εθνικής Οικονομίας

 • Υφυπουργείο Εμπορίου

  Υφυπουργείο Εμπορίου

 • Υφυπουργείο Εξωτερικών

  Υφυπουργείο Εξωτερικών

 • Υφυπουργείο Εργασίας

  Υφυπουργείο Εργασίας

 • Υφυπουργείο Εσωτερικών

  Υφυπουργείο Εσωτερικών

 • Υφυπουργείο Εφοδιασμού

  Υφυπουργείο Εφοδιασμού

  Εναλλακτική Ονομασία: Υφυπουργείο Εφοδιασμού και Διανομών


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Κοινωνικής Προνοίας

  Υφυπουργείο Κοινωνικής Προνοίας

 • Υφυπουργείο Ναυτικών

  Υφυπουργείο Ναυτικών

 • Υφυπουργείο Οικισμού και Ανοικοδομήσεως

  Υφυπουργείο Οικισμού και Ανοικοδομήσεως

 • Υφυπουργείο Οικονομικών

  Υφυπουργείο Οικονομικών

 • Υφυπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Υφυπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

 • Υφυπουργείο παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως

  Υφυπουργείο παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως

 • Υφυπουργείο Στρατιωτικών

  Υφυπουργείο Στρατιωτικών

 • Υφυπουργείο Συγκοινωνιών

  Υφυπουργείο Συγκοινωνιών

 • Υφυπουργείο Συνεταιρισμών

  Υφυπουργείο Συνεταιρισμών

 • Υφυπουργείο Συντονισμού

  Υφυπουργείο Συντονισμού

 • Υφυπουργείο Τ.Τ.Τ.

  Υφυπουργείο Τ.Τ.Τ.

 • Υφυπουργείο Τύπου και Πληροφοριών

  Υφυπουργείο Τύπου και Πληροφοριών

 • Υφυπουργείο Υγιεινής

  Υφυπουργείο Υγιεινής