ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Εάν χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα κείμενα που υπάρχουν στην ιστοσελίδα «Βιογραφικό Λεξικό Ελλήνων Βουλευτών, 1946-1956», η αναφορά σε αυτό γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
Τίτλος κειμένου, ονομασία πλατφόρμας, φορέας έκδοσης, τόπος και χρόνος, ηλεκτρονική διεύθυνση του κειμένου (URL), ημερομηνία πραγματοποίησης της πρόσβασης (μέρα/μήνας/έτος).
Για παράδειγμα:
«Θεμιστοκλής Σοφούλης», Βιογραφικό Λεξικό Ελλήνων Βουλευτών 1946-1956, «Αναβαθμίς» – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ, Αθήνα 2020, https://greek-parliament-members.anavathmis.eu/, ημερομηνία πρόσβασης …/…/20..)