Την περίοδο 1946-1958 εκπροσωπήθηκαν στη Βουλή 42 κόμματα – κοινοβουλευτικές ομάδες που συμμετείχαν στις εκλογές ή σχηματίστηκαν εντός του Κοινοβουλίου.

.


 •       Ανεξάρτητος -

  Στην κατηγορία "Ανεξάρτητοι" εντάσσονται βουλευτές που εξελέγησαν μεμονωμένα, χωρίς να εντάσσονται σε κάποιον εκλογικό συνδυασμό, καθώς και βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν από το πολιτικό κόμμα με το οποίο αναδείχθηκαν στις εκλογές.

   

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

   

 • Ανεξάρτητος Κοινοβουλευτική Ομάδα

        Ανεξ. Κοιν. Ομάδα - Ανεξάρτητος Κοινοβουλευτική Ομάδα

  Συγκροτήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1948 από δεκατρείς αποχωρήσαντες από το Λαϊκό Κόμμα βουλευτές και αυτοδιαλύθηκε τον Μάιο του 1949.

   

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

   

 • Ανεξάρτητος Ομάδα Λαϊκών Βουλευτών

        Ανεξ. Ομάδα Λαϊκών - Ανεξάρτητος Ομάδα Λαϊκών Βουλευτών

  Συγκροτήθηκε υπό την ηγεσία του Στέφανου Στεφανόπουλου στις 16 Νοεμβρίου 1950 από είκοσι πέντε, αρχικά, βουλευτές που αποχώρησαν από το Λαϊκό Κόμμα. Τον Ιανουάριο του 1951 η ομάδα συγχωνεύθηκε με το Ενωτικό Κόμμα υπό τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, ιδρύοντας το Λαϊκό Ενωτικό Κόμμα.

   

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

   

 • Δημοκρατικόν Κόμμα

        ΔΚ - Δημοκρατικόν Κόμμα

  Συγκροτήθηκε στις 11 Ιουλίου 1953 υπό την ηγεσία του Στυλιανού Αλλαμανή από αποχωρήσαντες από την Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου βουλευτές. Στις 4 Φεβρουαρίου 1954 το ΔΚ συγχωνεύθηκε με το Σοσιαλιστικό Κόμμα / Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας, ιδρύοντας το Δημοκρατικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού.

   

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

   

 • Δημοκρατικόν Κόμμα Εργαζόμενου Λαού

        ΔΚΕΛ - Δημοκρατικόν Κόμμα Εργαζόμενου Λαού

 • Δημοκρατικόν Προοδευτικόν Κόμμα

        ΔΠΚ - Δημοκρατικόν Προοδευτικόν Κόμμα

  Ιδρύθηκε από τον Εμμανουήλ Τσουδερό τον Σεπτέμβριο του 1946, αμέσως μετά τον θάνατο του Γεωργίου Καφαντάρη και συμμετείχε πρώτη φορά σε εκλογές το 1950, συγκροτώντας, μαζί με το Κόμμα Προοδευτικών Φιλελευθέρων υπό τον Νικόλαο Πλαστήρα και μία ομάδα υπό τον Γεώργιο Καρτάλη, την Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου (ΕΠΕΚ). Τον Ιούνιο του 1950 ο συνασπισμός της ΕΠΕΚ μετεξελίχθηκε σε κόμμα, οπότε τα κομματικά σχήματα που την είχαν συγκροτήσει –το ΚΠΦ και το ΔΠΚ– έπαψαν να υφίστανται αυτοτελώς. Ένα χρόνο σχεδόν αργότερα όμως, στις 14 Ιουλίου 1951 ο Τσουδερός μετά την αποχώρησή του από την ΕΠΕΚ ανασυγκρότησε το ΔΠΚ, το οποίο συνέχισε να υφίσταται έως τη συγχώνευση του με το Κόμμα Φιλελευθέρων τον Ιούλιο του 1951.

   

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

   

 • Δημοκρατικόν Ριζοσπαστικόν Κόμμα

        ΔΡΚ - Δημοκρατικόν Ριζοσπαστικόν Κόμμα

 • Δημοκρατικόν Σοσιαλιστικόν Κόμμα

        ΔΣΚ - Δημοκρατικόν Σοσιαλιστικόν Κόμμα

  Ιδρύθηκε το 1942 από τον Γεώργιο Παπανδρέου αλλά δραστηριοποιήθηκε πολιτικά κυρίως από το 1945. Έλαβε μέρος στις εκλογές του 1946, συγκροτώντας, μαζί με το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων υπό τον Σοφοκλή Βενιζέλο και το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα υπό τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, τον συνασπισμό της Εθνικής Πολιτικής Ένωσης. Στις εκλογές του 1950 έλαβε μέρος ως Κόμμα Γεωργίου Παπανδρέου (πρόσκαιρη μετονομασία), διατηρώντας ωστόσο εντός του Κοινοβουλίου τον επίσημο τίτλο του κόμματος. Έλαβε μέρος τελευταία φορά στις εκλογές του 1951.

   

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

   

 • Δημοκρατικός Συναγερμός

        ΔΣ - Δημοκρατικός Συναγερμός

  Κοινοβουλευτική ομάδα που συγκροτήθηκε από τρεις βουλευτές του Κόμματος Αριστερών Φιλελευθέρων, ενός ανεξάρτητου και ενός του Κόμματος της Ένωσης Δημοκρατικών Αριστερών.

   

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

   

 • Εθνική Προοδευτική Ένωσις Κέντρου

        ΕΠΕΚ - Εθνική Προοδευτική Ένωσις Κέντρου

  Αποτέλεσε τη μετεξέλιξη του ομώνυμου συνασπισμού του Κόμματος Προοδευτικών Φιλελευθέρων, του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος και της ομάδας πολιτευτών υπό τον Καρτάλη σε κόμμα. Η κατάθεση δήλωσης για τη συγκρότηση κοινής κοινοβουλευτικής ομάδας κατατέθηκε στη Βουλή στις 24.4.1950, ωστόσο η ουσιαστική συγχώνευση πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του ίδιου έτους με τη σύνταξη του καταστατικού του κόμματος. Η ΕΠΕΚ συνέχισε να υφίσταται και μετά την αποχώρηση ομάδας του ΔΠΚ έως τη συγχώνευσή της στην Ένωση Κέντρου το 1961.

   

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

   

 • Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις

        ΕΡΕ - Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις

 • Εθνικόν Ενωτικόν Κόμμα

        ΕΕΚ - Εθνικόν Ενωτικόν Κόμμα

  Ιδρύθηκε από τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο το 1935. Μεταπολεμικά, έλαβε μέρος στις εκλογές του 1946 συγκροτώντας, μαζί με το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων υπό τον Σοφοκλή Βενιζέλο και το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, τον συνασπισμό της Εθνικής Πολιτικής Ένωσης. Στις εκλογές του 1950 έλαβε μέρος συνασπιζόμενο με το Λαϊκό Προοδευτικό Κόμμα υπό τον Νικόλαο Παπαδόπουλο και το Πανελλήνιο Εθνικό Κόμμα υπό τον Αλέξανδρο Σακελλαρίου. Τον Ιανουάριο του 1951 το ΕΕΚ συγχωνεύθηκε με την Ανεξάρτητη Ομάδα Λαϊκών Βουλευτών υπό τον Στέφανο Στεφανόπουλου και συγκρότησαν το Λαϊκό Ενωτικό Κόμμα.

   

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

   

 • Εθνικόν Κόμμα Ελλάδος

        ΕΚΕ - Εθνικόν Κόμμα Ελλάδος

 • Ελληνική Αναγέννησις

        ΕλΑ - Ελληνική Αναγέννησις

  Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1949 από τον Κωνσταντίνο Μανιαδάκη. Συμμετείχε πρώτη και μοναδική φορά στις βουλευτικές εκλογές της 5ης Μαρτίου 1950, ως μέρος του συνασπισμού της Πολιτικής Ανεξάρτητης Παράταξης που είχε συγκροτηθεί με το Κόμμα Εθνικοφρόνων υπό τον Θεόδωρο Τουρκοβασίλη και πολιτικής ομάδας υπό τον Κωνσταντίνο Κοτζιά.

   

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

   

 • Ελληνικός Συναγερμός

        ΕΣ - Ελληνικός Συναγερμός

 • Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά

        ΕΔΑ - Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά

 • Ένωσις Αγροτικών Κομμάτων

        ΕνΑΚ - Ένωσις Αγροτικών Κομμάτων

 • Ένωσις Δημοκρατικών Αριστερών

        ΕνΔΑ - Ένωσις Δημοκρατικών Αριστερών

 • Ένωσις Δημοκρατικών Αριστερών και Αριστερών Φιλελευθέρων

        ΕνΔΑ-ΚΑΦ - Ένωσις Δημοκρατικών Αριστερών και Αριστερών Φιλελευθέρων

 • Εργατικόν Κόμμα Ελλάδος

        ΕρΚΕ - Εργατικόν Κόμμα Ελλάδος

 • Κοινοβουλευτική Ομάδα Ανεξάρτητων

        Κοιν. Ομ. Ανεξ. - Κοινοβουλευτική Ομάδα Ανεξάρτητων

 • Κοινοβουλευτική Ομάδα Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη

        Κοιν. Ομ. Σπ. Μαρκεζίνη - Κοινοβουλευτική Ομάδα Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη

 • Κόμμα Αγροτών και Εργαζομένων

        ΚΑΕ - Κόμμα Αγροτών και Εργαζομένων

 • Κόμμα Αριστερών Φιλελευθέρων

        ΚΑΦ - Κόμμα Αριστερών Φιλελευθέρων

  Ιδρύθηκε την περίοδο της Κατοχής με επικεφαλής τους Νοεόκοσμο Γρηγοριάδη και Σταμάτη Χατζήμπεη. Στις εκλογές του 1946 δεν έλαβε μέρος, ενώ στις εκλογές του 1950 συμμετείχε στον συνασπισμό της Δημοκρατικής Παράταξης μαζί με την Ένωση Δημοκρατικών Αριστερών υπό τον Ιωάννη Σοφιανόπουλο και το Σοσιαλιστικό Κόμμα / Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας υπό τον Αλέξανδρο Σβώλο. Τον Μάιο του 1950 οι βουλευτές του τελευταίου μαζί με εκείνους του ΚΑΦ συγκρότησαν κοινή κοινοβουλευτική μερίδα, την Ένωση Δημοκρατικών Αριστερών και Αριστερών Φιλελευθέρων, υπό την ηγεσία του Ι. Σοφιανόπουλου. ...................

   

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

   

 • Κόμμα Βασιλοφρόνων

        ΚΒ - Κόμμα Βασιλοφρόνων

 • Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων

        ΚΒΦ - Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων

  Ιδρύθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1946 από τον Σοφοκλή Βενιζέλο μετά την αποχώρησή του από το Κόμμα Φιλελευθέρων. Έλαβε μέρος στις εκλογές του 1946, συγκροτώντας, μαζί με το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου και το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα υπό τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, τον συνασπισμό της Εθνικής Πολιτικής Ένωσης. Στις 23 Νοεμβρίου 1947 το ΚΒΦ συγχωνεύθηκε με το Κόμμα Φιλελευθέρων υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη.

   

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

   

 • Κόμμα Εθνικοφρόνων

        ΚΕ - Κόμμα Εθνικοφρόνων

  Ιδρύθηκε το 1936 από τον Θεόδωρο Τουρκοβασίλη ωστόσο δραστηριοποιήθηκε ουσιαστικά κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Έλαβε μέρος στις εκλογές του 1946, συγκροτώντας μαζί με το Λαϊκό Αγροτικό Κόμμα υπό τον Γεώργιο Παμπούκα τον συνασπισμό της Ένωσης Εθνικοφρόνων. Στις εκλογές του 1950 έλαβε μέρος με την Πολιτική Αναγέννηση υπό τον Κωνσταντίνο Μανιαδάκη, συγκροτώντας τον συνασπισμό της Πολιτικής Ανεξάρτητης Παράταξης. Έλαβε μέρος σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις της περιόδου 1952-1961 χωρίς να καταφέρει να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, ενώ το 1963 έπαψε να υφίσταται.

   

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

   

 • Κόμμα Εθνικών Φιλελευθέρων

        ΚΕΦ - Κόμμα Εθνικών Φιλελευθέρων

  Ιδρύθηκε στις 18 Μαρτίου 1945 από τον Στυλιανό Γονατά. Συμμετείχε στις εκλογές του 1946, συγκροτώντας, μαζί με το Λαϊκό Κόμμα υπό τον Κωνσταντίνο Τσαλδάρη, το Μεταρρυθμιστικό Κόμμα υπό τον Απόστολο Αλεξανδρή και μικρότερα φιλοβασιλικά κόμματα και πολιτικές ομάδες, τον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων. Στις 19 Ιανουαρίου 1950 συγχωνεύθηκε με το Κόμμα Φιλελευθέρων υπό τον Σοφοκλή Βενιζέλο και την επόμενη μέρα, στις 20 Ιανουαρίου 1950, ο Στυλιανός Γονατάς ανακοίνωσε τη διάλυση του ΚΕΦ.

   

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

   

 • Κόμμα Πατριωτικής Ενώσεως

        ΚΠΕ - Κόμμα Πατριωτικής Ενώσεως

 • Κόμμα Προοδευτικών

        ΚΠ - Κόμμα Προοδευτικών

 • Κόμμα Προοδευτικών Φιλελευθέρων

        ΚΠΦ - Κόμμα Προοδευτικών Φιλελευθέρων

  Ιδρύθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1949 από τον Νικόλαο Πλαστήρα. Στις εκλογές του 1950 συγκρότησε, μαζί το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα υπό τον Εμμανουήλ Τσουδερό και ομάδα πολιτευτών υπό τον Γεώργιο Καρτάλη, τον συνασπισμό της Εθνικής Προοδευτικής Ένωσης Κέντρου. Μετά την μετεξέλιξη της τελευταίας σε κόμμα, τον Ιούλιο του 1950, το Κόμμα Προοδευτικών Φιλελευθέρων έπαψε να υφίσταται αυτοτελώς.

   

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

   

 • Κόμμα Φιλελευθέρων

        ΚΦ - Κόμμα Φιλελευθέρων

  Το Κόμμα Φιλελευθέρων ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1910 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Μεταπολεμικά, το κόμμα έλαβε μέρος αυτοτελώς στις εκλογές του 1946 υπό την αρχηγία του Θεμιστοκλή Σοφούλη, ο οποίος είχε διαδεχθεί τον Ελευθέριο Βενιζέλο στην ηγεσία μετά τον θάνατο του τελευταίου, το 1936. Στις εκλογές του 1950 το Κόμμα Φιλελευθέρων κατήλθε επίσης αυτοτελώς υπό τον Σοφοκλή Βενιζέλο, ο οποίος είχε ανέλθει στην αρχηγία έπειτα από τον θάνατο του Θεμιστοκλή Σοφούλη, τον Ιούνιο του 1949. Αυτοτελώς συμμετείχε και στις εκλογές του 1951, ενώ στις επόμενες εκλογές του 1952 συγκρότησε εκλογικό συνασπισμό με την Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου. Στην εκλογική αναμέτρηση του 1956 το Κόμμα Φιλελευθέρων υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία μετά την αποχώρηση του Σοφοκλή Βενιζέλου το 1952, συμμετείχε στον ευρύ εκλογικό συνασπισμό της Δημοκρατικής Ένωσης, ο οποίος συγκροτήθηκε από το Κόμμα Φιλελευθέρων υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου, τη Φιλελεύθερη Δημοκρατική Ένωση υπό τον Σοφοκλή Βενιζέλο, το Δημοκρατικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού υπό τους Γεώργιο Καρτάλη και Αλέξανδρο Σβώλο, την Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά υπό τον Ιωάννη Πασαλίδη, το Κόμμα Αγροτών και Εργαζομένων υπό τον Αλέξανδρο Μπαλτατζή, την Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου υπό τον Σάββα Παπαπολίτη και το Λαϊκό Κόμμα υπό τον Κωνσταντίνο Τσαλδάρη. Η πολιτική και εκλογική παρουσία του Κόμματος Φιλελευθέρων συνεχίστηκε σταθερά και στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι την ένταξή του στην Ένωση Κέντρου, το 1961.

   

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

   

 • Λαϊκόν Αγροτικόν Κόμμα

        ΛΑΚ - Λαϊκόν Αγροτικόν Κόμμα

 • Λαϊκόν Ενωτικόν Κόμμα

        ΛΕΚ - Λαϊκόν Ενωτικόν Κόμμα

  Συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 1951 ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης του Εθνικού Ενωτικού Κόμματος υπό τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο με την Ανεξάρτητη Ομάδα Λαϊκών Βουλευτών υπό τον Στέφανο Στεφανόπουλο. Τον Ιούλιο του ίδιους έτους το ΛΕΚ ενσωματώθηκε στον Ελληνικό Συναγερμό υπό τον Αλέξανδρο Παπάγο.

   

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

   

 • Λαϊκόν Κόμμα

        ΛΚ - Λαϊκόν Κόμμα

 • Μεταρρυθμιστικόν Κόμμα

        ΜΚ - Μεταρρυθμιστικόν Κόμμα

  Ιδρύθηκε από τον Απόστολο Αλεξανδρή το 1942. Συμμετείχε μία φορά σε εκλογές, το 1946, συγκροτώντας, μαζί με το Λαϊκό Κόμμα υπό τον Κωνσταντίνο Τσαλδάρη, το Κόμμα Εθνικών Φιλελευθέρων υπό τον Στυλιανό Γονατά και μικρότερα φιλοβασιλικά κόμματα και πολιτικές ομάδες, τον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων.

   

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

   

 • Νέον Κόμμα

        ΝΚ - Νέον Κόμμα

  Ιδρύθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1947 από τον Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη και αποτέλεσε τη μετεξέλιξη της κοινοβουλευτικής ομάδας που είχε συγκροτήσει ο ίδιος τον Δεκέμβριο του 1946 με αποχωρήσαντες από το Λαϊκό Κόμμα. Το ΝΚ έλαβε μέρος μόνο στις εκλογές του 1950, καθώς στις 6 Ιουλίου 1951 προσχώρησε στον Ελληνικό Συναγερμό υπό τον Αλέξανδρο Παπάγο.

   

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

   

 • Πανελλήνιον Εθνικόν Κόμμα

        ΠΕΚ - Πανελλήνιον Εθνικόν Κόμμα

 • Πολιτική Ομάδα "ΕΜΠΡΟΣ"

        ΠΟΕ - Πολιτική Ομάδα "ΕΜΠΡΟΣ"

 • Σοσιαλιστική Ελληνική Ένωσις

        ΣΕΕΝ - Σοσιαλιστική Ελληνική Ένωσις

 • Σοσιαλιστικόν Κόμμα / Ένωσις Λαϊκής Δημοκρατίας

        ΣΚ/ΕΛΔ - Σοσιαλιστικόν Κόμμα / Ένωσις Λαϊκής Δημοκρατίας

 • Συναγερμός Αγροτών και Εργαζομένων

        ΣΑΕ - Συναγερμός Αγροτών και Εργαζομένων

 • Φιλελευθέρα Δημοκρατική Ένωσις

        ΦΙΔΕ - Φιλελευθέρα Δημοκρατική Ένωσις